Organisatie‎ > ‎

OCSG

Zoals het ABOC het onderhandelingscomité is op het lokale schoolniveau, is het OCSG het onderhandelingscomité op het niveau van de scholengemeenschap. Dit comité wordt gevormd door een afvaardiging van de erkende vakorganisatie en een afvaardiging van de schoolbesturen. Zij kunnen zich in de vergaderingen laten bijstaan door techniekers. Het OCSG vergadert trimesterieel. De voorzitter van het Beheerscomité is tevens voorzitter van het OCSG. Indien er tijdens de onderhandelingen een 'Protocol van Akkoord' wordt bereikt, zijn de gemeenteraden gehouden dit protocol te bekrachtigen. Indien er tijdens de onderhandelingen een 'Protocol van Niet-Akkoord' wordt bereikt, neemt elke gemeenteraad autonoom een beslissing betreffende de voorliggende materie.

Mandatarissen vakorganisaties

 • A.C.O.D.
  • Christine Van Thielen (VA-GBS Toverveld)
  • Kurt Verreck (VA-GBS Toverveld)

 • C.O.V. 
  • Liesbet Pauwels (VA-GBS Toverveld)
  • Brigitte Decoster (VA-GBS Toverveld)
 • V.S.O.A.
  • -

Mandatarissen schoolbesturen

 • CBS Boortmeerbeek
  • Karin Derua (voorzitter)
 • CBS Haacht
  • Karin Jiroflée
 • CBS Herent
  • Astrid Pollers
 • CBS Keerbergen
  • Bob Saviolo
 • CBS Leuven
  • Lalynn Wadera