Organisatie

 


 
 
Het Beheerscomité is het bestuursorgaan van de Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant.

De Schepenen van Onderwijs zetelen hierin als vertegenwoordiger van elk van de deelnemende schoolbesturen.
 


 
 
Het Directiecomité wordt gevormd door de directeuren van de deelnemende scholen en werkt onder het voorzitterschap van de directeur-coördinator.

Het neemt de verant-woordelijkheid voor de dagelijkse leiding op zich en bereidt -door het formuleren van adviezen- de dossiers voor het Beheerscomité voor.
 
Adviesaorgaan dat gevormd wordt door vertegenwoordigers van de verschillende schoolraden.


Syndicaal onderhandelingscomité op het niveau van de Scholengemeenschap.


Reaffectatiecommissie op het niveau van de Scholengemeenschap.Historiek

Vanaf 1 september 2003 konden scholen basisonderwijs -onder impuls van toenmalig minister van onderwijs, Marleen Vanderpoorten- gaan samenwerken in scholengemeenschappen. De samenwerking zou zich voornamelijk afspelen op bestuurlijk en organisatorisch vlak, zonder te raken aan de pedagogische eigenheid van elke deelnemende school. Door die 'samenwerking' aan te gaan konden er specifieke middelen gegenereerd worden voor ICT-coördinatie, zorgcoördinatie en administratie.

Vanuit de bestaande politiesamenwerkingstructuur (IPZ) clusterden aanvankelijk de Gemeentelijke Basisscholen van Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen samen. Tijdens het vormingsproces zochten ook Herent en Leuven toenadering en zo ontstond de 'Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant'. De eerste twee schooljaren van de werking waren eigenlijk experimenteerjaren met een jaarlijks gemeentelijk engagement, en vanaf 1 september 2005 werd de samenwerking formeel vastgelegd in een 'Intergemeentelijke samenwerking onder de vorm van een interlokale vereniging: vorming scholengemeenschap basisonderwijs voor de schooljaren 2005-2011'.