Welkom‎ > ‎

Berichtenarchief

 Vacantverklaringen maart  2017

De vacantverklaringen van maart 2017 (met benoemingsmogelijkheid op 1 juli 2017 of op 1 oktober 2017 worden voor het geheel van de Scholengemeenschap gezamenlijk bekend gemaakt voor 1 april 2017. De personeelsleden worden hiervan in kennis gesteld via hun respectievelijke school en om te voldoen aan de 'openbare bekendmaking' wordt de lijst ook via deze webstek gepubliceerd.

Klik hier voor de 'Vacantverklaringen 2017' ... 


Vacantverklaringen mei 2015

De vacantverklaringen van mei 2015 (met benoemingsmogelijkheid op 1 juli 2015) worden voor het geheel van de Scholen-gemeenschap gezamenlijk bekend gemaakt voor 15 mei 2015. De personeelsleden worden hiervan in kennis gesteld via hun respectievelijke school en om te voldoen aan de 'openbare bekendmaking' wordt de lijst ook via deze webstek gepubliceerd.

Klik hier voor de 'Vacantverklaringen 2015' ... 


Gezamenlijke Studiedag "Rond Punt" op 22 oktober 2014

Op woensdag 22 oktober 2014 organiseren we een vierde Gezamenlijke Studiedag voor alle personeelsleden van onze Scholengemeenschap.

Frederik Imbo brengt ons na "Waarom we 2 oren hebben en slechts 1 mond" -vorig schooljaar- een volgende interactieve presentatie "Rond Punt"
en zal hierdoor onze inzichten vergroten en tips geven om vlotter met elkaar te communiceren als het vierkant draait.

We maken kennis met verbindende communicatie dankzij een model dat ons kan helpen om op een respectvolle manier te uiten wat dwars zit.
Als we ook nog open staan voor wat er in de ander leeft, dan vergroot de kans dat er opnieuw echt contact en vertrouwen ontstaat. Via speelse
oefeningen, filmpjes en een creatieve slideshow leert Frederik Imbo ons het onderscheid maken tussen specifieke waarnemingen van wat er gebeurt
en de oordelen en de gedachten die de betrokken partijen daarbij hebben. We ervaren hoe anders een conflict wordt als we onze gevoelens uitdrukken.
We worden ons bewust van onze behoeften en daarnaast leren we het belang van wat we willen concretiseren in een verzoek vertalen. Als we tegelijk met empathie openstaan
voor de wereld van de ander, dan zetten we een eerste stap op weg naar verbinding. Deze invalshoek helpt ons om echt contact te krijgen met mensen en verder in alle eerlijkheid
aan de relatie te bouwen. Niet alleen van verstand tot verstand. Ook van hart tot hart, van ziel tot ziel.


Vacantverklaringen mei 2014

De vacantverklaringen van mei 2014 (met benoemingsmogelijkheid op 1 januari 2015)worden voor het geheel van de Scholengemeenschap gezamenlijk bekend gemaakt voor 15 mei 2014. De personeelsleden worden hiervan in kennis gesteld via hun respectievelijke school en om te voldoen aan de 'openbare bekendmaking' wordt de lijst ook via deze webstek gepubliceerd.

Klik hier voor de 'Vacantverklaringen 2014' ... 


Onderwijsspiegel 2014 gepubliceerd.

Frans in de eerste graad, leerbegeleiding en GOK, de implementatie van het STEM-actieplan in het lager en het secundair, ... Deze en nog meer andere thema's komen aan bod in de nieuwe Onderwijsspiegel, het jaarlijkse rapport van de onderwijsinspectie.

Klik op de cover voor het volledige rapport of lees een samenvatting van de resultaten op de site van Klasse:
http://www.klasse.be/leraren/45558/veel-inzet-bij-leraren-maar-te-weinig-aandacht-voor-evaluatie/Schooltoelagen  2013-2014
 

Sinds het schooljaar 2008-2009 werden de schooltoelagen ook voor kleuters en leerlingen van de lagere school ingevoerd.

Momenteel bedragen die toelagen € 90,22 voor een kleuter en tussen € 101,49 en € 152,24 voor een leerling in het lager onderwijs.

Goed om weten hierbij is dat het aanvragen en verkrijgen van een schooltoelage niet alleen voor de ouders interessant, maar ook voor de school zelf:

- Een leerling die een schooltoelage krijgt levert de school extra lestijden op. Hierdoor kan de school een beter gelijke-onderwijskansenbeleid organiseren, kleinere klassen maken, meer leerkrachten in dienst nemen, ...

- Een leerling die een schooltoelage krijgt levert de school extra werkingsmiddelen op. Hierdoor kan de school makkelijker extra zorgmateriaal, nieuw didactisch materiaal, nieuwe handboeken en werkschriften, computers, computerprogramma's, ... aankopen.De belangrijkste voorwaarde is dat het gezinsinkomen van de 'leefeenheid' niet te hoog is. Die 'leefeenheid' kan een klassiek gezin zijn, maar ook samenwonenden en alleenstaanden vormen een 'leefeenheid'. Naast het inkomen spelen de nationaliteit en de aanwezigheid op school ook een rol. Het aanvragen van een schooltoelage is mogelijk op papier of online.

Klik hier voor het papieren aanvraagformulier  ...

Klik hier voor de online-aanvraag  ...


Uit Het Laatste Nieuws van 23 oktober 2013 ...

uit Het Laatste Nieuws van 23 oktober 2013

Vacantverklaringen mei 2013

De vacantverklaringen van mei 2013 (met benoemingsmogelijkheid op 1 januari 2014)worden voor het geheel van de Scholengemeenschap gezamenlijk bekend gemaakt voor 15 mei 2013. De personeelsleden worden hiervan in kennis gesteld via hun respectievelijke school en om te voldoen aan de 'openbare bekendmaking' wordt de lijst ook via deze webstek gepubliceerd.

Klik hier voor de 'Vacantverklaringen 2013' ... 


Vernieuwing  Beheerscomité

Het begin van het nieuwe jaar was deze keer ook de start van de vernieuwde schoolbesturen op basis van de verkiezingen van 14 oktober 2012 en de daarop volgende coalitievormingen. Als gevolg hiervan werd ook ons Beheerscomité in grote mate vernieuwd: alleen Mohamed Ridouani (Leuven) blijft zijn mandaat van Onderwijsschepen verderzetten in de net begonnen legislatuur.

We willen de gewezen Schepenen van Onderwijs van onze verschillende gemeenten danken voor hun jarenlange arbeid -aansluitend op hun werk voor de eigen school- ten voordele van de goede werking van onze Scholengemeenschap:

- Michel Baert   (Boortmeerbeek),
- Paul Jacobs   (Haacht),
- Willy Kuijpers   (Herent),
- Bob Saviolo   (Keerbergen).

Onze bijzondere dank gaat uit naar Bob Saviolo en Willy Kuijpers voor de wijze waarop zij het voorzitterschap van het Beheerscomité de afgelopen periode hebben opgenomen.

We verwelkomen de nieuwe Schepenen van Onderwijs:

- Karin Derua   (Boortmeerbeek),
- Nico Bogaerts   (Haacht),
- Astrid Pollers   (Herent),
- Inge Anno   (Keerbergen),

en wensen hen alle heil en voorspoed toe in hun arbeid voor de eigen lokale school en de Scholengemeenschap in z'n geheel.


Schooltoelagen  2012-2013
 

 

Sinds het schooljaar 2008-2009 werden de schooltoelagen ook voor kleuters en leerlingen van de lagere school ingevoerd.

Momenteel bedragen die toelagen € 87,33 voor een kleuter en tussen € 98,25 en € 147,34 voor een leerling in het lager onderwijs.

Goed om weten hierbij is dat het aanvragen en verkrijgen van een schooltoelage niet alleen voor de ouders interessant, maar ook voor de school zelf:

- Een leerling die een schooltoelage krijgt levert de school extra lestijden op. Hierdoor kan de school een beter gelijke-onderwijskansenbeleid organiseren, kleinere klassen maken, meer leerkrachten in dienst nemen, ...

- Een leerling die een schooltoelage krijgt levert de school extra werkingsmiddelen op. Hierdoor kan de school makkelijker extra zorgmateriaal, nieuw didactisch materiaal, nieuwe handboeken en werkschriften, computers, computerprogramma's, ... aankopen.

De belangrijkste voorwaarde is dat het gezinsinkomen van de 'leefeenheid' niet te hoog is. Die 'leefeenheid' kan een klassiek gezin zijn, maar ook samenwonenden en alleenstaanden vormen een 'leefeenheid'. Naast het inkomen spelen de nationaliteit en de aanwezigheid op school ook een rol. Het aanvragen van een schooltoelage is mogelijk op papier of online.

Klik hier voor het papieren aanvraagformulier  ...

Klik hier voor de online-aanvraag  ...

 
Vacantverklaringen mei 2012

De vacantverklaringen van mei 2012 (met benoemingsmogelijkheid op 1 januari 2013)worden voor het geheel van de Scholengemeenschap gezamenlijk bekend gemaakt voor 15 mei 2012. De personeelsleden worden hiervan in kennis gesteld via hun respectievelijke school en om te voldoen aan de 'openbare bekendmaking' wordt de lijst ook via deze webstek gepubliceerd.

Klik hier voor de 'Vacantverklaringen 2012' ...


Eerste Digibord in SMVB officieel geopend door Minister van Onderwijs

Op 8 mei 2012 kwam Vlaams minister van Onderwijs, Pascal Smet, in Toverveld langs om in de klas van meester Roel het eerste digitale schoolbord binnen onze Scholengemeenschap officieel te openen. De minister bewonderde tevens de groei en bloei van Toverveld en sloot zijn bezoek af met een ongedwongen babbel bij een kop koffie in het goed gevulde leraarslokaal.

Klik hier voor het verslag dat de regionale TV-zender ROB hierover maakte...


Gezamenlijke Personeelsvergadering

Op 28 februari 2012 organiseerden we opnieuw een gezamenlijke personeelsvergadering, deels in GBS Boortmeerbeek en deels is GBS Haacht. We boden elke personeelsgroep een aangepast programma aan, maar de onderliggende bedoeling bleef mogelijkheden te scheppen waardoor er schooloverschrijdende contacten konden gelegd worden of versterkt konden worden. Als besluit werden er 129 evaluatieformulieren verzameld. Het verwerkte resultaat kan je hieronder aantreffen.

Klik hier voor het resultaat van de evaluatieverwerking ...