Welkom

Onze scholengemeenschap bestaat uit 5 gemeentelijke/stedelijke basisscholen, nl. de Gemeentelijke Basisscholen van Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Keerbergen en de Stedelijke Basisschool van Leuven. De respectievelijke besturen sloten een samenwerkingsovereenkomst af onder de vorm van de 'Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant'.

Schoolbesturen

 
3191  Boortmeerbeek
 
 3150  Haacht
 
 
3020  Herent
 
 
3140  Keerbergen
 
 

 3000  Leuven

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vacantverklaringen  november  2018

De vacantverklaringen van november 2018 (met benoemingsmogelijkheid op 1 januari 2019 worden voor het geheel van de Scholengemeenschap gezamenlijk bekend gemaakt voor 15 november 2018. De personeelsleden worden hiervan in kennis gesteld via hun respectievelijke school en om te voldoen aan de 'openbare bekendmaking' wordt de lijst ook via deze webstek gepubliceerd.

Klik hier voor de 'Vacantverklaringen november 2018' ...  Stedelijk en Gemeentelijk Basisonderwijs

https://dl.dropboxusercontent.com/u/22336844/Identiteit%20van%20het%20gemeentelijk%20onderwijs-ovsg.pdf

https://sites.google.com/site/sgmiddenvlaamsbrabant/home/mission%20statement%20-%20foto.png.1379683151017.png
    Schooltoelagen  2018-2019

 

Sinds het schooljaar 2008-2009 werden de schooltoelagen ook voor kleuters en leerlingen van de lagere school ingevoerd.

Momenteel bedragen die toelagen € 96,69 voor een kleuter en tussen € 108,78 en € 163,17 voor een leerling in het lager onderwijs.

Goed om weten hierbij is dat het aanvragen en verkrijgen van een schooltoelage niet alleen voor de ouders interessant, maar ook voor de school zelf:

- Een leerling die een schooltoelage krijgt levert de school extra lestijden op. Hierdoor kan de school een beter gelijke-onderwijskansenbeleid organiseren, kleinere klassen maken, meer leerkrachten in dienst nemen, ...

- Een leerling die een schooltoelage krijgt levert de school extra werkingsmiddelen op. Hierdoor kan de school makkelijker extra zorgmateriaal, nieuw didactisch materiaal, nieuwe handboeken en werkschriften, computers, computerprogramma's, ... aankopen.

Om een toelage te ontvangen moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo mag het inkomen niet te hoog zijn. Daarnaast zijn ook nationaliteit (je bent Belg of gelijkgesteld), de opleiding en de gezinssituatie (leefeenheid) van belang. Het aanvragen van een schooltoelage is mogelijk op papier of online.

Klik hier voor het papieren aanvraagformulier  ...

Klik hier voor de online-aanvraag  ...

Agenda Scholengemeenschap    Jaarverslagen

In het jaarverslag 2017 wordt een overzicht gegeven van de werking van de Scholengemeenschap tijdens dat boekjaar.
 
 


    Berichtenarchief
Contact SMVB

Directeur-Coördinator

Daniël Bogaerts

Administratieve zetel

Gemeenteplein 10
3140 Keerbergen

Correspondentieadres

Schoolstraat 22
2520 Ranst

Werkplek DirCo

Kempenlaan 16
3140 Keerbergen

Contactgegevens

0478 / 317 662
DirCo.SMVB@gmail.com