Welkom

Onze scholengemeenschap bestaat uit 5 gemeentelijke/stedelijke basisscholen, nl. de Gemeentelijke Basisscholen van Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Keerbergen en de Stedelijke Basisschool van Leuven. De respectievelijke besturen sloten een samenwerkingsovereenkomst af onder de vorm van de 'Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Midden Vlaams-Brabant'.

Schoolbesturen

 
3191  Boortmeerbeek
 
https://www.haacht.be
 3150  Haacht
 
 
3020  Herent
 
 
3140  Keerbergen
 
 

 3000  Leuven

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Coronavirus  maart  2020   -   lessen geschorst tot en met paasvakantie !


Donderdagavond 12 maart heeft de Nationale Veiligheidsraad verregaande maatregelen aangekondigd om het coronavirus te vertragen en risicogroepen te beschermen.

De lessen in alle basis- en secundaire scholen worden geschorst. Scholen moeten wel opvang voorzien. Ook de lessen in de centra voor volwassenenonderwijs, centra voor basiseducatie en academies voor deeltijds kunstonderwijs worden geschorst.

Deze maatregelen gaan in op vrijdagavond 13 maart om middernachtZe gelden voorlopig tot en met 3 april. Daarna begint de paasvakantie.

Onze scholen houden U via hun communicatiekanalen zo actueel als mogelijk op de hoogte van de maatregelen die genomen moeten worden.

De activiteiten die door SMVB gepland waren (vergaderingen, intervisies) worden tot aan de paasvakantie preventief geannuleerd.
Half april 2020 zal de toestand opnieuw geëvalueerd worden en zullen deze maatregelen aangepast worden. 


Meer info :                        https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/update-coronavirus-lessen-geschorst-wat-nu Schooltoelagen  vanaf  2019-2020


Sinds het schooljaar 2008-2009 werden de schooltoelagen ook voor kleuters en leerlingen van de lagere school ingevoerd. Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt die toelage een onderdeel van het: 
    


 Stedelijk en Gemeentelijk Basisonderwijs

https://dl.dropboxusercontent.com/u/22336844/Identiteit%20van%20het%20gemeentelijk%20onderwijs-ovsg.pdf

https://sites.google.com/site/sgmiddenvlaamsbrabant/home/mission%20statement%20-%20foto.png.1379683151017.png
 

Agenda Scholengemeenschap    Jaarverslagen

In het jaarverslag 2017 wordt een overzicht gegeven van de werking van de Scholengemeenschap tijdens dat boekjaar.
 
 


    Berichtenarchief
Contact SMVB

Directeur-Coördinator

Daniël Bogaerts

Administratieve zetel

Gemeenteplein 10
3140 Keerbergen

Correspondentieadres

Schoolstraat 22
2520 Ranst

Werkplek DirCo

Kempenlaan 16
3140 Keerbergen

Contactgegevens

0478 / 317 662
DirCo.SMVB@gmail.com